Біг з перешкодами або інвестиції у готелі

Алексей Дорошенко, управляющий партнер PROXIMA
для «Юридической газеты»

З моменту оголошення УЄФА про проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році в Україні більшість планів з інвестицій в інфраструктуру була пов’язана саме з цією подією. Кабінет Міністрів та Верховна Рада розробляла, обговорювала та виносила багато законопроектів про податкові пільги для інвесторів в інфраструктурні проекти, зокрема у готельний бізнес. УЄФА вимагало наявності у містах, приймаючих чемпіонат, відповідної кількості номерів у найвищих категоріях, тобто номерів у готелях "три зірки" – "п'ять зірок".

11.jpg

З квітня 2007 по травень 2012 року в Києві, наприклад, кількість номерів у готелях зросла на 26%. Найбільше зростання було у сегменті категорії "п'ять зірок" - у два рази, у категорії "чотири зірки" - у 1, 5 рази. Однак не всі готельєри змогли втілити задуми у життя, і не завжди це було пов’язано з наслідками економічної кризи, яка дійсно не дозволила не тільки ввести об’єкти з "нуля", але у багатьох випадках завершити будівництво або реконструкцію.

З січня 2010 року починається обговорення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", якими тимчасово, строком на 10 років, починаючи з січня 2011 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий ними від надання готельних послуг у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" та "три зірки". Обговорення стосувалось категорій готелів, яким надавались пільги та строки дії цих пільг. Пільги планувалось надавати у разі, якщо такі готелі побудовані, реконструйовані або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд. При цьому юридична особа, якій надається пільга повинна ввести готель в експлуатацію до 1 вересня 2012 року. У липні 2010 року Верховна Рада приймає відповідні зміні та надає інвесторам пільги.

У тому ж липні 2010 року з’являється Постанова Кабінету Міністрів України №615 про "Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення готелів та прилеглих до них територій в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу". Постанова передбачає відшкодування власникам готелів до 10 відсотків річних, які залучили кредити в банках та за умови, що позичальник з власних ресурсів сплачує не менш як 8 відсотків річних.

Однак ні у 2010, ні у 2011 роках інвестори не отримали ніяких відшкодувань за користування банківськими кредитами. Навпаки, з 2010 року стало фактично неможливо отримати кредитні ресурси для реконструкції або капітального ремонту готелів навіть під заставу самих готелів. Вітчизняні та іноземні банки відмовляли у кредитуванні, якщо йшла мова не про відомі міжнародні готельні бренди, але таких в Україні за останні роки з’явилося лише п’ять.

У подальшому ситуація для інвесторів у готельний бізнес почала лише погіршуватись. Законодавці вже у першій половині 2011 року тихо і непомітно прийняли нові зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які надають пільги лише на прибуток отриманий від надання готельних послуг, а не на діяльність готелю взагалі. Таким чином значною мірою корегуються пільги, якими готелі ще не встигли скористуватись, бо у цей період відбувалось інвестування у будівництво чи реконструкцію, і вони не мали прибутку.

З вступом в дію Податкового Кодексу можливість отримання податкових пільг ускладнюється. В перехідних положеннях в підрозділі 4 "Особливості справляння податку на прибуток підприємств" з’являється уточнення, що звільняються від оподаткування прибутоки суб'єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг група 55 КВЕД ДК 009:2005 у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки".

Державний класифікатор КВЕД ДК 009:2005 до розділу 55 відносить такий вид діяльності як "діяльність готелів та ресторанів" де зазначається, що цей розділ включає два види діяльності - надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання та надання готових страв та напоїв (алкогольних та безалкогольних) для споживання на місці. Які саме послуги тут зазначені як основні, а які як додаткові не визначено.

Слід зазначити, що у готелях "три зірки" вартість основних послуг, тобто самого проживання складає біля половини вартості. Друга половина – це харчування (кафе, ресторани, напої у номері), паркування та інші додаткові послуги. У готелях "п'ять зірок" та "чотири зірки" додаткові послуги складають більше 50% вартості проживання у номері.
У лютому 2011 року Кабінет Міністрів видає Постанову N 299 "Про затвердження Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування…" у якому йдеться про обов’язкове виконання низки умов для отримання податкових пільг. Так усі кошти, звільнені від оподаткування повинні бути направлені на збільшення обсягів надання послуг, переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій та погашення кредитів. Нецільове використання прибутку призведе до відповідного збільшення податкових зобов’язань платника податку та сплати пені.

У липні 2011 року Податковий Кодекс ще більш конкретизує умови за якими надаються податкові пільги, а саме якщо дохід від реалізації послуг з
розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання складає не менше 50 відсотків сукупного доходу такого суб'єкта господарської діяльності за відповідний податковий період, у якому застосовується пільга. Таким чином готельний бізнес фактично був позбавлений пільг, які задекларовані, але які фактично неможливо отримати.

Усі державні органи, зокрема Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, які мали тлумачити ст. 1 Закону України "Про туризм" у відношенні готельних послуг до основних та до додаткових, направляли відповіді з яких неможливо було розмежувати ці послуги, і не надавали перелік цих послуг, фактично надаючи Державній податковій адміністрації України вирішувати це на свій розсуд. Державна податкова адміністрація України на звернення суб’єктів готельного бізнесу теж не надавала конкретних відповідей, що говорить про відсутність чіткої позиції по даному питанню.

Підприємства, які надають готельні послуги самостійно визначають відношення до надання податкової пільги з прибутку. Але виникає питання критерій за якими визначається надання чи ненадання пільг. Якщо з новобудовами питань не має, то вони є відносно реконструкції, реставрації та капітального ремонту.

Термін «реконструкція» передбачає - виконання комплексу будівельно-монтажних робіт з перебудови існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язаних з удосконаленням виробництва, поліпшенням умов експлуатації та проживання та інше, яке призводить до збільшення забудови.

Вимоги до проектування об'єктів будівництва, у тому числі реконструкції, установлені Державними будівельними нормами (ДБН) А. 2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва". До реконструкції відносять зміни фасадної частини будівлі та несучих конструкцій, зокрема зміна форми віконних і дверних прорізів, зміна входів та заміна столярних елементів фасаду.

Але у останніх офіційних роз’ясненнях Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України йдеться про те, що реконструкція повинна мати відношення до всієї будівлі, а не окремих її частин.

Капітальний ремонт будівель і споруд - це ремонт, при якому проводиться заміна зношених конструкцій і деталей і заміна їх на більш сучасні та економічні, що поліпшують експлуатаційні можливості ремонтованих об'єктів.

Визначення реконструкції, реставрації та капітального ремонту проводиться у проекті відповідних робіт. Тобто підставою для податкових пільг є проект, який розроблений інженерами та архітекторами. До лютого 2012 року проектування ліцензувалось Державною будівельно-архітектурною інспекцією, а з вказаного періоду часу кожен інженер та архітектор індивідуально сертифікується. Частина готелів усіх категорій не підпадає під обов’язкову експертизу проекту, тому надання податкових пільг залежить від професійності інженерів. Це в свою чергу може привести до судових прецедентів, коли Державна податкова адміністрація України не визнає надання податкових пільг готелям у зв’язку з невідповідністю проекту.

Гроші які вкладаються у готельний бізнес є українськими, але власники готелів надають перевагу в управлінні міжнародним операторам. Така тенденція є не лише в найвищих категоріях "чотири" - "п'ять зірок", але вже більш стає актуальною і для готелів "три зірки". Це пов’язано як з уподобаннями проживаючих, так і з можливістю отримання кредитування та більш якісною системою управління.

Таким чином на протязі 2010-2011 років спостерігається різкий поворот від надання пільг та преференцій до фактично надання податкової пільги у ручному режимі. Враховуючи довготривалість освоєння інвестицій та окупність у готельному бізнесі інвестори позбавлені можливості маневрувати.
Представники податкової на зустрічах з готельєрами підтверджують, що скористатись пільгами неможливо. Але вони можуть буди у нагоді, коли податковий аудит зніме з юридичної особи частину витрат і таким чином збільшить податок на прибуток. І лише тоді може бути заявлена податкова пільга, яка стає таким чином страховкою.

Криза та непослідовні законодавчі дії не дозволили ввести усі заплановані готелі у приймаючих містах до Євро-2012, але на протязі 2013 року ми будемо спостерігати відкриття ще низки готелів, більшість з яких найвищої категорії "чотири" - "п'ять зірок". Це є показником зацікавленості інвесторів галуззю, яка звернула на себе увагу завдяки чемпіонату Європи з футболу, та незважаючи на несприятливі умови для інвестування продовжують вкладати гроші у комерційну нерухомість.

Усі заявлені готелі найвищих категорій будуть знаходитись в управлінні у міжнародних операторів. Таким чином ми спостерігаємо інвестиції у галузь, яка стає привабливою завдяки зростанню попиту, пов'язаного з ростом туризму та ділового туризму, і яка все більш відповідає міжнародним стандартам. Але після вводу з деякою затримкою об'єктів готельної інфраструктури, пов’язаних з Євро-2012, ми будемо спостерігати спад активності у цієї галузі.


Возврат к списку

НАШ КОЛЛЕКТИВ

ПРЕСС-ЦЕНТР